Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...Τα κόμικς!

135 λεπτά

1η ομάδα

Φύλλα Εργασίας

Περιγραφή μεθοδολογίας- διαδικασίας

Υπο-θέμα 1ο

Οι μαθητές της πρώτης ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το πρώτο υπο-θέμα "Ιστορική εξέλιξη των κόμικς στο εξωτερικό - Κατηγορίες κόμικς - Μελέτη Κλασσικών Εικονογραφημένων" διερευνώντας τα παρακάτω ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες, πραγματοποιεί έρευνα και προσεγγίζει περιγραφικά, ερευνητικά και κριτικά το δικό της υπο-θέμα. Παράλληλα με τα προηγούμενα, δημιουργεί το δικό της φάκελο εργασίας. Στο παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Τα διερευνητικά ερωτήματα της πρώτης ομάδας είναι τα εξής:

Τι σημαίνει ο όρος "κόμικ";

Πότε δημιουργήθηκαν και πώς εξελίχθηκαν;

Ποια είναι τα είδη των κόμικς;

Μελέτη περίπτωσης: Ανάλυση των κόμικς "Κλασσικά Εικονογραφημένα"

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρουσιάσει το τέχνημά της, που είναι η δημιουργία κολάζ και αφίσας.

Εισαγωγή

Δραστηριότητα 1η

Διευκρίνιση: 
Γράψτε την απάντησή σας με λίγες λέξεις.
Σχόλιο: 
Οι μαθητές να διατυπώσουν ελεύθερα και αυθόρμητα τις απόψεις τους.

Η σημασία της λέξης "κόμικ"

Κείμενο για κόμικ

Δραστηριότητα 2η

Σύντομη ιστορία των κόμικς

Η ιστορία των κόμικς

Τα κόμικς, η ιστορία τους και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας τους

ΠΑΡΑΤΟΛΜΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ (ΛΑΪΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ):ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΙΡΑ ΕΞΑΣΦΑΙΡΑ

Δραστηριότητα 3η

Είδη κόμικς

Δραστηριότητα 4η

Κλασσικά Εικονογραφημένα

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)