Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Mare Nostrum

30 λεπτά

Η μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Φύλλα Εργασίας

Προσδιορισμός του γεωγραφικού χώρου που καταλάμβανε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε ειρήνη για αρκετά χρόνια στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά και περιγραφή των συνεπειών αυτής της κοσμοκρατορίας.

Ο τεράστιος χώρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η πολυπολιτισμικότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η ιστορία των αυτοκρατοριών

Διευκρίνιση: 
Συγκρίνετε την ρωμαϊκή με τις άλλες αυτοκρατορίες

Η Ελλάδα και οι αυτοκρατορίες

Η Εγνατία οδός

Οι διαφορές μεταξύ νέας και αρχαίας Εγνατίας

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)