Δομικών Έργων (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η τυποποίηση των τεχνητών τούβλων και η σημασία της στην κατασκευή τοιχοποιίας

45 λεπτά

Η σημασία της τυποποίησης τοίχων

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι της φάσης αυτής:

Ειδίκευση σε δεξιότητες ρουτίνας. Η ικανότητα αναγνώρισης της σημασίας της τυποποίησης  που λειτουργεί πίσω από    την τυπολογία, αναμένεται να καλλιεργήσει, σε μεταγνωστικό επίπεδο, την ευελιξία της προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, όπως η κατανόηση της γεωμετρικής τυποποίησης των τούβλων στην περίπτωση της ψαθωτής τοιχοποίας.

Επαγγελματικές στάσεις και πρακτικές. Συνέπεια, τάξη, αντικειμενικότητα, επίγνωση ορίων, μέσα από την κατανόηση της σημασίας της τυποποίησης υλικών και κατασκευών, σεβασμό προς τους άλλους μέσα από την εξασφάλισης της ποιοτικής παροχής έργου (ποιοτική τοιχοποιία σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύμπλεξής της ανάλογα με τον τύπο της), την ιστορία και τη συμβολή των επαγγελματιών στο χώρο σε προηγούμενους χρόνους.

Ευρύτερες δεξιότητες για την προσωπική ανάπτυξη. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την τυποποίηση υλικών, έργου και διαδικασιών συμβάλλουν στην επίγνωση των ευρύτερων τεχνικών προδιαγραφών στον κατασκευαστικό χώρο. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την αναγνώριση της ύπαρξής τους, της απλής θεωρητικής θεμελίωσης της σημασίας τους και της εφαρμογής τους    ευρύτερων δεξιοτήτων πέρα από την τεχνική εξειδίκευση, όπως επίλυσης-προβλήματος, συνεργασίας, αναμένεται μακροπρόθεσμα να υποστηρίξουν τους μαθητές στη διαμόρφωση υγιών επαγγελματικών συμπεριφορών, αισθητική καλλιέργεια (περί της ορθής γεωμετρίας της τοιχοποιίας), ευαισθησία απέναντι θέματα της τυποποίησης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, βαθύτερη αντίληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επαγγελματική τους συμπεριφορά.

Συμβολή στις προσδοκώμενες συνήθειες σκέψης

Συστημική σκέψη (Αναμένεται να καλλιεργηθεί μέσα από την αναγνώριση ενός τοίχου ως σύστημα-ολότητα και των τούβλων ως μέρη του  αναγνωρίζοντας πρότυπα στη δομή και τις γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ των μερών καθώς και την αλληλεπίδραση της δομής τους με άλλες διαδικασίες όπως κατασκευή και συμπεριφορά επιχρισμάτων στο χρόνο, καθώς  εάν δεν τηρείται τυποποίηση στη  γεωμετρία του τοίχου διαφοροποιείται το πάχος του  επιχρίσματος)   

Βελτίωση (Αναστοχαςμός επάνω στα έργα κάθε ομάδος και διατύπωση προτάσεων για βελτίωση)

Περιγραφή

Στάδιο 1.  (προσανατολισμός)

Στο στάδιο αυτό ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα

  1. Αρχικά  ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να συμπληρώνουν το Διαδραστικό εργαλείο Αντιστοίχισης μέσω του οποίου κάνει σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα

Στάδιο 2. Γενίκευση-επέκταση

  1. Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να παρακολουθήσουν σε δυάδες το Διαδραστικό εργαλείο Βίντεο 3
  2. Ακολούθως ζητά να παρακολουθήσουν ένα απόσπασμα 5 λεπτών (επιλογής κάθε δυάδας) από το Διαδραστικό Εργαλείο Εξωτερικό περιεχόμενο το οποίο παρουσιάζει ντοκιμαντέρ από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ ή εναλλακτικά ένα άλλο βίντεο που θα αναζητήσουν οι δυάδες στο διαδίκτυο και θα αφορά σε κτίσιμο με υλικά και διαδικασίες χωρίς τυποποίηση (κτίσιμο πέτρας).
  3. Ακολουθεί μια συζήτηση με βάση τις ερωτήσεις: "Ποιά η σημασία της τυποποίησης στην περίπτωση των τεχνητών λίθων",  "Με ποιόν/ούς  τρόπο/ους  επιδρά η τυποποίηση στον τρόπο που εργάζεται ο άνθρωπος για την κατασκευή τοιχοποιίας",  "Τι θα συμβεί εάν ένας τοίχος δεν κατασκευαστεί σύμφωνα με την τυποποίηση που προβλέπεται για την τυπολογία του;"   Από στη συζήτηση αυτή αναμένεται να αναδειχθούν οι διαφορές στις τεχνικές πρακτικές, στις αξίες, στην αισθητική του κτισίματος τοιχοποιίας σε διαδικασίες με ή χωρίς τυποποίηση. 
  4. Το μάθημα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του Φύλλου εργασίας 1.

Η σημασία της τυποποίησης τοίχων

Τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)