Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω του διαδικτύου

25 λεπτά

Παρουσίαση των αρχικών ευρημάτων

Στη συγκεκριμένη φάση παρουσιάζονται στην τάξη και συζητούνται σύντομα τα βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν από τις ομάδες μαθητών στην προηγούμενη φάση.

Μέσα από τη συζήτηση μπορούν να προκύψουν ενδιαφέρουσες ιδέες και προβληματισμοί. Τα βασικά αποτελέσματα των συζητήσεων μπορούν να καταγραφούν και να διαμοιραστούν με τον ίδιο τρόπο που μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάση (π.χ. με αναρτήσεις σε κάποιο blog).

Στη συνέχεια θα γίνει χωρισμός των μαθητών σε ομάδες των 2-3 ατόμων και θα τους ανατεθεί η μελέτη μιας ή δύο μορφών ρύπανσης για περαιτέρω μελέτη, συλλογή και παρουσίαση πολυμεσικού υλικού.

 

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)