Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτοντας μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω του διαδικτύου

60 λεπτά

Μελέτη προβλήματος και παρουσίαση

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή είναι η πιο σημαντική της εργασίας. Οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και να μελετήσουν τουλάχιστον μια μορφή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να επικεντρωθούν στα αίτια, τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν είτε με χρήση υπολογιστικών εργαλείων οπτικοποίησης είτε με κάποια ανάρτηση φωτογραφιων σε ένα πίνακα ανακοινώσεων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)