Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

10 λεπτά

Οι Ευρωπαίοι συναντούν εξωευρωπαϊκούς λαούς

Οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν το εικονιστικό υλικό που προβάλλεται. Προκαλείται από τον εκπαιδευτικό συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων ομάδων και το περιβάλλον τοπίο. Ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους δύο πολιτισμούς. Στη συνέχεια καλούνται να δώσουν προφορικά μία λεζάντα στην εικόνα αιτιολογώντας την επιλογή τους είτε να σκεφτούν έναν πιθανό διάλογο που θα μπορούσε να έχει εκτυλιχθεί στη συγκεκριμένη σκηνή ή τι θα μπορούσε να επακολουθήσει. Ορισμένες απόψεις των μαθητών αναγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα (παραδοσιακό ή διαδραστικό).

Εικόνα αφόρμησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)