Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

60 λεπτά

Ομαδοσυνεργατική διερεύνηση και επεξεργασία δραστη

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καλούνται σε αυτό το στάδιο να συνεργαστούν και να προσπελάσουν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Διανέμεται κοινό φύλλο στις ομάδες, οι οποίες έχουν ήδη σχηματιστεί πριν την έναρξη του σεναρίου. Οι ρόλοι της κάθε ομάδας αφήνονται να μοιραστούν από τους ίδιους τους μαθητές. Τα 20 λεπτά της 1ης ώρας και όλη η 2η διδακτική ώρα διατίθενται στις ομάδες προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν και να αναλύσουν το πληροφοριακό υλικό και κατόπιν να προβούν στη δική τους σύνθεση με ενεργητικό τρόπο και πολυμεσικό υλικό.

Ανακαλύψεις και κοινωνικές ανακατατάξεις

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 1

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 2

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 3

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 4

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 5

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 6

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 7

ΠΑΡΑΘΕΜΑ 8

Εικόνα 1

Σχόλιο: 
Ο απολογισμός της ημέρας από έναν τραπεζίτη και τη γυναίκα του. Πίνακας (1538) του Ραϋμερσβέλλε. Μουσείο Φλωρεντίας.

Εικόνα 2

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Χάρτης

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)