Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Καυσαέρια οχημάτων - έλεγχος καυσαερίων - προστασία περιβάλλοντος»

90 λεπτά

Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές/ τριες να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων σε προγραμματισμένη επίσκεψη, σε ένα συνεργείο που έχει πιστοποιηθεί για έκδοση ΚΕΚ ή σε ένα ΚΤΕΟ. Φυσικά θα έχει προηγηθεί η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών τους.

Είναι απαραίτητο οι μαθητές μετά από ανάθεση εργασίας του καθηγητή, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και μηχανές αναζήτησης, να έχουν ενημερωθεί για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις τόσο για την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων, όσο και για τη διαδικασία και κάτω από ποιες προϋποθέσεις  μπορεί ένα συνεργείο να εκδίδει ΚΕΚ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)