Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Καυσαέρια οχημάτων - έλεγχος καυσαερίων - προστασία περιβάλλοντος»

45 λεπτά

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πολλοί οδηγοί θεωρούν, ότι τα συστήματα μείωσης εκπομπών ρύπων στα καυσαέρια οχημάτων  (όπως καταλύτες, κάνιστρα ενεργού άνθρακα, φίλτρα συγκράτησης μικροσωματιδίων DPF, ανακύκλωση καυσαερίων, κ.ά), ΜΕΙΩΝΟΥΝ την ΙΣΧΥ του κινητήρα και προβαίνουν σε αφαίρεση αυτών των εξαρτημάτων (π.χ καταλύτη). Με αυτό τον τρόπο πιστεύουν ότι ΑΥΞΑΝΕΙ η απόδοση του κινητήρα ή επεμβαίνουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (χαρτογράφιση) των συστημάτων με σκοπό την αύξηση της ιπποδύναμης, κυρίως ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και της ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.    

Η κάθε αύξηση της ισχύος συνεπάγεται ΑΜΕΣΑ και την αύξηση της κατανάλωσης αλλά και την αύξηση της ποσότητας των ρύπων από την εξάτμιση. 

Βέβαια κάτι τέτοιο είναι παράνομο και δώκεται ποινικά. Φυσικά υπάρχουν οι τακτικοί έλεγχοι (κάθε χρόνο) με την υποχρεωρτική έκδοση κάρτα καυσαερίων, αλλά και οι έκτακτοι έλεγχοι πεδίου με βαριά πρόστιμα σε περίπτωση που το 'οχημα ρυπαίνει.

Η ανάπτυξη όμως περιβαλλοντκής συνείδησης μέσα από την εκπαίδευση και την εξήγηση τέτοες ενέργειες προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας στους ίδιους τους εαυτούς τους  - αφού αυτοί πρώτα εισπνέουν τους ρύπους -   αλλά μολύνουν και το περιβάλλον.

Οι νομοθεσίες όλων των χωρών προβλέπουν μια συνεχή μείωση των ρύπων των οχημάτων, θεσπίζοντας κίνητρα π.χ να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα που ρυπαίνουν λίγο ή καθόλου, αλλά και αντικίνητρα π.χ μεγάλα χρηματικά πρόστιμα όταν δεν συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ανταγωνισμός πολλές φορές, μπορεί να προκαλέσει σκάνδαλα, όπου εταιρείες, μηχανικοί, οδηγοί να προσπαθούν με διάφορες τεχνολογίες ή προγράμματα, να παρακάπτουν ή να "ξεγελούν" τους ελεκτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να μην πληρώνουν τα πρόστιμα, αλλά να έχουν τις επιδόσεις του οχήματος, φυσικά σε βάρος του περιβάλλοντος και της κατανάλωσης.   

Ένα τέτοιο σκάνδαλο προέκυψε τελευταία με κατασκευάστρια εταιρεία να κατηγορέιται ότι με ειδικό λογισμό παρέκαμπτε τους ελέγχους για τους ρύπους καυσαερίων με αποτέλεσμα οι ρύποι να είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που έκπεμπαν τα οχήματα κατά τη διάρκεια του ελέγχου Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www3.epa.gov/otaq/cert/violations.htm 

Η σωστή ενημέρωση των μαθητών για τα αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών και η ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης σαν μελλοντκοί επαγγελματίες είναι μια αντιμετώπιση του προβλήματος. Φυσικά, η ανάπτυξη νέων καθαρών τεχνολογιών π.χ ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα,  μπορεί να κοστίζουν παραπάνω, μολύνουν ελάχιστα ή καθόλου με καυσαέρια το περιβάλλον, αποτελούν μια επιπλέον λύση στο πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος.   

   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

α. Η αύξηση της ισχύος ενός θερμικού κινητήρα (ΜΕΚ), αυξάνει και τους ρύπους των καυσαερίων του οχήματος; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

β. Για ποιούς λόγους η παράκαμψη ή η μετατροπή του λειτουργικού προγράμματος ενός οχήματος, για την αύξηση της ιπποδύναμης, είναι παράνομη.

γ. Ποιές τεχνολογικές λύσεις θα υιοθετούσατε στην αγορά ενός οχήματος, ώστε να μην έχετε τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη, τη λιγότερη κατανάλωση και την ελάχιστη ή καθόλου ρύπανση του περιβάλλοντος. 

ΣΧΕΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διευκρίνιση: 
Παρατηρήστε όσο αυξάνει η ισχύ αυξάνει και η κατανάλωση

ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΩΝ

Διευκρίνιση: 
Όσο το μίγμα γίνεται πιό πλούσιο τόσο αυξάνονται οι ρύποι.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)