Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Συστήματα αυτοδιάγνωσης σε οχήματα.

90 λεπτά

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

Φύλλα Εργασίας

Η μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθων (Τάση, Ένταση, Αντίσταση, Ισχύς), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση βλαβών. Είναι απαραίτητο οι μαθητές να έχουν διδαχθεί  απαραίτητα τους ορισμούς αυτών των μεγεθών, τις μονάδες μέτρησης τους, τα όργανα καθώς και τον τρόπο μέτρησής τους.    

Μια γρήγορη επανάληψη όλων αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη συμπλήρωση του ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

Η πιο απλή μέθοδος διάγνωσης βλαβών σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αυτικινήτου είναι η μέτρηση της Τάσης σε κάθε εξάρτημα που αποτελείται το κύκλωμα. Η μέτρηση της τιμής της Τάσης π.χ με βολτόμετρο ή με μια ενδεικτή λυχνία, μας επιτρέπει να διαγνώσουμε σε πρώτη φάση ότι στο εξάρτημα παρέχεται η σωστή τάση. Αν η μέτρηση δείξει ότι υπάρχει η σωστή τιμή της τάσης, και το εξάρτημα ΔΕΝ λειτουργεί (ΟΧΙ), τότε η βλάβη εντοπίζεται στο συγκεκριμμένο εξάρτημα και θα πρέπει να ελεχθεί. Αν όμως το εξάρτημα  λειτουργεί (ΝΑΙ), ο έλεγχος προχωρά στο επόμενο εξάρτημα που υπάρχει στο κύκλωμα.

Δείτε τον σχετικό έλεγχο  σε ένα συμβατικό σύστημα ανάφλεξης.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Διευκρίνιση: 
Η μέτρηση της τάσης σε κάθε εξάρτημα του συστήματος επιτρέπει και τον εντοπισμό βλάβης
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)