Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

45 λεπτά

Σχεδιασμός διεπαφής της εφαρμογής

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή θα γίνει ο σχεδιασμός της διεπαφής της εφαρμογής που θα δημιουργήσουν οι μαθητές, ακολουθώντας βήμα προς βήμα τις 3 δραστηριότητες που υπάρχουν στο Φύλλο εργασίας 1.

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Ορφανάκης (Εκπαιδευτικός)