Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

45 λεπτά

Σύνταξη κώδικα εφαρμογής

Φύλλα Εργασίας

Ακολουθώντας βήμα προς βήμα τις 3 δραστηριότητες του 2ου φύλλου εργασίας οι μαθητές θα ασχοληθούν με το προγραμματιστικό κομμάτι της εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Ορφανάκης (Εκπαιδευτικός)