Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

15 λεπτά

Επανάληψη - Εμπέδωση

Φύλλα Εργασίας

Στο τέλος, με το Φύλλο εργασίας 3 (ερωτήσεις σωστού - λάθους) που δίνεται στους μαθητές γίνεται επανάληψη και εμπέδεωση των εννοιών που συνάντησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Ορφανάκης (Εκπαιδευτικός)