Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

15 λεπτά

Έλεγχος - Διορθώσεις

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα ελέγξουν τον κώδικα που έχουν δημιουργήσει και πως ανταποκρίνεται το ρομπότ στις εντολές τους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Ορφανάκης (Εκπαιδευτικός)