Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παρουσίαση και εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου σε οικιακό ψυγείο

45 λεπτά

Ο ψυκτικός κύκλος και το οικιακό ψυγείο

Φύλλα Εργασίας

Εδώ οι μαθητές θα μάθουν τις συσκευές του ψυκτικού κύκλου και τι κάνει η κάθε συσκευή στο αντίστοιχο κομμάτι του ψυκτικού κύκλου.Η ομάδα  των τριών ατόμων που εχει δημιουργηθεί στη πρώτη φάση του σεναρίου συνεχίζει τη δεύτερη φάση του σεναρίου. Οι μαθητές εκτυπώνουν το πρώτο φύλλο εργασίας που είναι η  βασική παρουσίαση  της φάσης του σεναρίου όπου μπορούν να σημειώσουν και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους καθώς και το δεύτερο φύλλο εργασίας που αντιστοιχεί στις εργασίες που πρέπει να κάνουν στο υπολογιστή.

Οι συσκευές του ψυκτικού κύκλου.

Σχόλιο: 
Χρησιμοποιούνται πληροφορίες από το βιβλίο <<Τεχνίτης Ψυκτικός>> έκδοση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και το βιβλίο <<Εγκαταστάσεις ψύξης Ι>> του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οι συσκευές του ψυκτικού κύκλου και οι καταστάσεις του αερίου.

Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής

Λειτουργία της εκτονωτικής διάταξης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)