Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παρουσίαση και εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου σε οικιακό ψυγείο

70 λεπτά

Παρουσίαση-Αναγνώριση εξαρτημάτων οικιακού ψυγείου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές τώρα μαθαίνουν τα εξαρτήματα του οικιακού ψυγείου καθώς και τη λειτουργία τους.Η ομάδα  των τριών ατόμων που έχει δημιουργηθεί στη πρώτη φάση του σεναρίου συνεχίζει τη τρίτη φάση του σεναρίου. Οι μαθητές εκτυπώνουν το πρώτο φύλλο εργασίας που είναι η  βασική παρουσίαση  της φάσης του σεναρίου όπου μπορούν να σημειώσουν και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους καθώς και το δεύτερο φύλλο εργασίας που αντιστοιχεί στις εργασίες που πρέπει να κάνουν στο υπολογιστή. Εδώ περιλαμβάνεται και επίσκεψη στο εργαστήριο ψύξης κλιματισμού όπου οι μαθητές κάνουν πραγματική αναγνώριση των εξαρτημάτων του ψυγείου.

Τα βασικά εξαρτήματα του οικιακού ψυγείου.

Σχόλιο: 
Χρησιμοποιούνται πληροφορίες από το βιβλίο <<Τεχνίτης Ψυκτικός>> έκδοση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και το βιβλίο <<Εγκαταστάσεις ψύξης Ι>> του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αναγνώριση εξαρτημάτων οικιακού ψυγείου.

Παιχνίδι μνήμης με τα εξαρτήματα του οικιακού ψυγείου

Ερωτήσεις κατανόησης στα εξαρτήματα του ψυγείου.

Διευκρίνιση: 
Εδώ οι μαθητές βλέποντας την ερώτηση προσπαθούν να την απαντήσουν απο μόνοι τους ενώ στη συνέχεια βλέπουν την απάντηση.

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)