Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παρουσίαση και εφαρμογή του ψυκτικού κύκλου σε οικιακό ψυγείο

20 λεπτά

Ανακεφαλαίωση-Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση του ψηφιακού σεναρίου  ο κάθε μαθητής κάνει ένα σύντομο τεστ γνώσεων για να δεί κατά πόσο εμπέδωσε έννοιες και ορισμούς. Επιπλέον κάνει μια αξιολόγηση του ψηφιακού μαθήματος ώστε δίνοντας το στο καθηγητή του να βελτιώσει παρεταίρω τη εκπαιδευτική διαδικασία.

Ερωτήσεις Σωστό ή Λάθος

Διευκρίνιση: 
Ο μαθητής επιλέγει αν μια πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

Φύλλο αξιολόγησης.

Διευκρίνιση: 
Ο μαθητής συμπληρώνοντας το φύλλο αξιολόγησης ανώνυμα το δίνει στο καθηγητή του ώστε να βοηθήσει την επανάληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)