Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

10 λεπτά

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή δίνουμε στους μαθητές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ώστε να διατυπώσουν τις δικές τους υποθέσεις και προβλέψεις για το ποιοι παράγοντες και πώς επηρεάζουν την κίνηση του απλού εκκρεμούς.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)