Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

1897-1911: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΣΤHΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ

25 λεπτά

Αφόρμηση-Προβληματισμός

Παρακολούθηση αποσπάσματος διαδραστικού βίντεο από τους μαθητές με θέμα τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και αντιπαραβολή χαρτών που δείχνουν τη χώρα πριν και μετά από τους βαλκανικούς πολέμους.Ταυτόχρονα,μέσα από την παρακολούθηση του βίντεο οι μαθητές ανακαλούν και γνώσεις από προηγούμενες διδακτικές ενότητες. Ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός σχετικά με τα αίτια της κακής κατάστασης της χώρας (κακοί πολιτικοί;έλλειψη χρημάτων;απουσία σχεδίου;κλπ) και διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τους λόγους μεταστροφής της κατάστασης. Καταγραφή των υποθέσεων / απόψεων των μαθητών στον πίνακα (ιδεοθύελλα).

Ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897

Βαλκάνια 1912

Σχόλιο: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Βαλκάνια 1913

Διευκρίνιση: 
Χάρτης των Βαλκανίων με τις συνοριακές αλλαγές μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων
Σχόλιο: 
Public Domain
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)