Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

1897-1911: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΣΤHΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ

65 λεπτά

Διερεύνηση και Επεξεργασία φύλλων εργασίας

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές-χωρισμένοι σε ομάδες των 3-4 ατόμων- εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και εκεί-έχοντας ο καθένας το δικό του ρόλο (χειριστής Η/Υ -γραμματέας που κρατά σημειώσεις-συντονιστής που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος της εργασίας της ομάδας,αλλά και σύνδεσμος επικοινωνίας της ομάδας με τις άλλες ομάδες ή τον εκπαιδευτικό), αφού επισκεφτούν τις ιστοσελίδες που υπάρχουν στα ψηφιακά φύλλα εργασίας, κρατούν σημειώσεις στον επεξεργαστή κειμένου και στη συνέχεια φτιάχνουν μία σύντομη παρουσίαση, ένα πολυτροπικό κείμενο (4-5 διαφάνειες) (Cope & Kalantzis,2000), με το οποίο θα κοινοποιήσουν στους συμμαθητές τους τα πορίσματα της αναζήτησής τους / της έρευνάς τους. Επισυνάπτονται τα φύλλα εργασίας των ομάδων σε ένα αρχείο. Καθόλη τη διάρκεια της φάσης ο εκπαιδευτικός συμπαραστέκεται στους μαθητές επιλύοντας απορίες (τεχνικές κλπ) και ενθαρρύνοντας την εργασία τους (Vygotsky)

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)