Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

1897-1911: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΣΤHΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ

44 λεπτά

Παρουσίαση τελικού προϊόντος-Αυτο-/Ετεροαξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Οι ομάδες παρουσιάζουν τα πορίσματα της έρευνάς τους και -με το συντονισμό του εκπαιδευτικού- αυτοαξιολογούνται και αξιολογούν την εργασία των υπόλοιπων ομάδων.Στην κατεύθυνση της αυτοαξιολόγησης-ετεροαξιολόγησης θα μπορούσε να βοηθήσει η παρακάτω επισυναπτόμενη ρουμπρίκα αξιολόγησης,η οποία δίνει σε γενικές γραμμές τα κριτήρια και τους άξονες με βάση τους οποίους θα αξιολογηθεί η εργασία των μαθητών (από τον εκπαιδευτικό,τα μέλη της ομάδας ή τις υπόλοιπες ομάδες). Στη συνέχεια, το υλικό που παρήγαγε κάθε ομάδα αναρτάται-ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις σε διάφορα επίπεδα (ορθογραφικό,εκφραστικό,περιεχομένου κλπ) που έχουν προκύψει από την ανατροφοδότηση/παρουσίαση-στον ιστότοπο του σχολείου. Τέλος,οι μαθητές-μετά την παρουσίαση των ομαδικών εργασιών και εφόσον έχει απομείνει χρόνος- απαντούν σε ερωτήσεις Σωστού-Λάθους για να διαπιστωθεί η εμπέδωση βασικών εννοιών και γεγονότων της διδακτικής ενότητας, ενώ η χρονογραμμή-χρονολόγιο βοηθά στην εμπέδωση των πιό σημαντικών γεγονότων της υπό μελέτη περιόδου

Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και να αποκτήσει ένα χαρακτήρα πιό διαθεματικό συνδεόμενο με το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που διδάσκεται στην ίδια τάξη και ειδικότερα με το κεφάλαιο 8 ("Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα")

ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1911

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1911

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ 1897-1912

Διευκρίνιση: 
Σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν στην υπό μελέτη περίοδο
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)