Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το πορτραίτο της αρχαίας Ελληνίδας σε Αθήνα και Σπάρτη

90 λεπτά

Φάση διερεύνησης και επεξεργασίας των πηγών

Ο/η εκπαιδευτικός ξεκινά με την προβολή πεντάλεπτου αποσπάσματος ενός βίντεο (τα πρώτα 5 λεπτά του βίντεο συνολικής διάρκειας 10:42 λεπτών) με θέμα τη Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα. Κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες ασχολούνται με τις δραστηριότητες ανά ομάδες (3-4 ατόμων με ανομοιογενή σύνθεση που αποφασίζεται από τον διδάσκοντα). Ο διδάσκων/η διδάσκουσα επιβλέπει διακριτικά όσο οι μαθητές εργάζονται πάνω στις δραστηριότητες και επεμβαίνει όπου χρειαστεί επιλύοντας απορίες ή προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν. Ο/Η εκπαιδευτικός, παροτρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν μέσα σύγχρονης επικοινωνίας ώστε να συνεργάζονται πιο άμεσα και αποτελεσματικά.

 

Η Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα

Διευκρίνιση: 
Προβολή αποσπάσματος διάρκειας 5 λεπτών από το βίντεο με θέμα τη Γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα

Δραστηριότητα 1

Διευκρίνιση: 
Η δραστηριότητα είναι κοινή για όλες τις ομάδες.
Σχόλιο: 
1ο κείμενο: (Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, σελίδες 75-76), 2ο κείμενο: (Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, σελίδα 48)

Δραστηριότητα 2

Διευκρίνιση: 
Η δραστηριότητα είναι κοινή για όλες τις ομάδες.

Δραστηριότητα 3

Διευκρίνιση: 
Η δραστηριότητα είναι κοινή για όλες τις ομάδες.

Γυναίκα στο γυναικωνίτη

Σχόλιο: 
Σκηνή στο γυναικωνίτη. Ερυθρόμορφη πυξίδα. Παρίσι, Μουσείο Λούβρου. (Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, σελίδα 76)

Σπαρτιάτισσα αθλήτρια

Σχόλιο: 
Χάλκινο αγαλμάτιο που παριστάνει Σπαρτιάτισσα αθλήτρια (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο). (Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, σελίδα 49)

Δραστηριότητα 4. Α.

Διευκρίνιση: 
Με τη δραστηριότητα ασχολούνται οι μισές ομάδες.
Σχόλιο: 
Ξενοφών, Οικονομικός, VII, 21-23 (μετ. Α. Παπαγεωργίου) (Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, σελίδα 76)

Δραστηριότητα 4. Β.

Διευκρίνιση: 
Με τη δραστηριότητα ασχολούνται οι υπόλοιπες ομάδες.
Σχόλιο: 
Πλούταρχος, Λυκούργος 14. (Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, σελίδα 49)

Δραστηριότητα 5. Α.

Διευκρίνιση: 
Με τη δραστηριότητα ασχολούνται οι μισές ομάδες.
Σχόλιο: 
Χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης (πχ google) οι μαθητές/τριες μπορούν να βρουν και άλλες πηγές πληροφοριών.

Δραστηριότητα 5. Β.

Διευκρίνιση: 
Με τη δραστηριότητα ασχολούνται οι υπόλοιπες ομάδες.
Σχόλιο: 
Χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης (πχ google) οι μαθητές/τριες μπορούν να βρουν και άλλες πηγές πληροφοριών.
Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Λάιου (Εκπαιδευτικός)