Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η μάχη του Μαραθώνα (Η δεύτερη εκστρατεία των Περσών κατά της Ελλάδας - 490 π.Χ.)

15 λεπτά

Μια βόλτα στον χάρτη

Φύλλα Εργασίας

Υλικά: Φύλλο εργασίας 1, καλαμάκια, πλαστελίνη, χρωματισμένο μολύβι

Οι μαθητές ανά δυάδες μοιράζονται τον χάρτη  και από έναν Πέρση στρατιώτη (βλ. φύλλο εργασίας 1) τον οποίο σταθεροποιούν πάνω σε μια πλαστελίνη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν δύο πιόνια τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν για να δείξουν την διαδρομή των Περσών κατά τη δεύτερη εκστρατεία τους κατά των Ελλήνων. 

Στην παρακάτω διαδραστική εικόνα φαίνεται η πορεία των Περσών κατά τη δεύτερη εκστρατεία τους κατά των Ελλήνων.

Οι μαθητές κινούν τα πιόνια και οπτικοποιούν την πορεία των Περσών πριν φτάσουν στον Μαραθώνα. Σημειώνουν με χρωματισμένο μολύβι τη διαδρομή των Περσών και κυκλώνουν τις "στάσεις" που έκαναν πριν αγκυροβολήσουν στον Μαραθώνα.

Η δεύτερη εκστρατεία των Περσών κατά της Ελλάδας - 490 π.Χ.

Περιοχές από τις οποίες πέρασε ο περσικός στόλος κατά τη δεύτερη εκστρατεία του Δαρείου κατά των Ελλήνων.

Διευκρίνιση: 
Να σύρετε τις περιοχές από τις οποίες πέρασε ο περσικός στόλος στους αντίστοιχους αριθμούς (1-4).

zoom ... στον χάρτη!

Διευκρίνιση: 
Να σύρετε τις περιοχές από τις οποίες πέρασε ο περσικός στόλος στους αντίστοιχους αριθμούς (4-5).
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΟΝΑ (Εκπαιδευτικός)