Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.

10 λεπτά

Ανακεφαλαίωση

Στην 4η και τελευταία φάση γίνεται ανακεφαλαίωση των εννοιών, που διδάχθηκαν οι μαθητές. Ειδικότερα γίνεται μία παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν στις προηγούμενες 3 φάσεις. Η ανακεφαλαίωση είναι χρήσιμη στη διαδικασία της διδασκαλίας αφού οι μαθητές συνειδητοποιούν τις γνώσεις, που έχουν ανακαλύψει.

Ο εκπαιδευτικός μέσω μιας εικόνας με διαδραστικά σημεία θα υπενθυμίσει τα βασικά σημεία της θεωρίας. Αρχικά οι μαθητές θα βλέπουν τα σχήματα και ο καθηγητής θα ρωτάει την αντίστοιχη θεωρία. Αφού δοθεί η απάντηση, στη συνέχεια θα παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι ορισμοί.

 

 

1η παρουσίαση

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω εικόνα να κάνετε κλικ στα διαδραστικά σημεία, που βλέπετε.
Σχόλιο: 
Το σχήμα έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

2η παρουσίαση

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω εικόνα να κάνετε κλικ στο διαδραστικο σημείο, που βλέπετε.
Σχόλιο: 
Το σχήμα έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).

3η παρουσίαση

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω εικόνα να κάνετε κλικ στο διαδραστικο σημείο, που βλέπετε.
Σχόλιο: 
Το σχήμα έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)