Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Ελιά ως πηγή ζωής, πολιτισμού και τέχνης

45 λεπτά

1η Ομάδα: Ιστορία και Πολιτισμός

Φύλλα Εργασίας

Οι δραστηριότητες στοχεύουν να φέρουν σε επαφή τους μαθητές με την πολιτιστική και ιστορική αξία της ελιάς για τον ελλαδικό χώρο.

Για διευκόλυνση επισυνάπτεται το φύλλο εργασίας με τις ασκήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και οδηγίες. 

Οι πρόσθετες δραστηριότητες είναι το ομαδικό έργο που πρέπει να προετοιμάσουν οι ομάδες για την αξιολόγησή τους. Τα εργαλεία που προτείνονται διευκολύνουν τους μαθητές για την υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων.

Εργαλεία

www.prezi.com 

Το Prezi είναι ένα online εργαλείο παρουσιάσεων που επιτρέπει τη δημιουργία μιας ακολουθίας από έννοιες πάνω σε έναν εικονικό καμβά. Είναι ιδανικό όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μη γραμμικές παρουσιάσεις και για brainstorming. Κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα.

http://www.kizoa.com/

Είναι online εργαλείο για τη δημιουργία βίντεο, παρουσιάσεων, κολάζ.

Παροιμίες ή εκφράσεις για το λάδι

Ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας

Ερωτήσεις για σκέψη και διερεύνηση

ΙnsideFood - Μύθοι και συμβολισμοί της ελιάς

Διευκρίνιση: 
Δείτε το βίντεο και απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν

Μύθοι και συμβολισμοί της ελιάς

InsideFood - Το λάδι στην αρχαία Αθήνα

Διευκρίνιση: 
Δείτε το βίντεο και απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν

Το λάδι στην αρχαία Αθήνα

Περιήγηση στο Μουσείο Ελιάς Βουβών (Ν. Χανιών)

Διευκρίνιση: 
Περιηγηθείτε στους χώρους του μουσείου και ενημερωθείτε για τα εκθέματα. Στη συνέχεια απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Τα στάδια της παραγωγής λαδιού

Διευκρίνιση: 
Βάλτε αρίθμηση των σταδίων που ακολουθεί η ελιά μέχρι την παραγωγή λαδιού.

Παραδοσιακά εργαλεία

Διευκρίνιση: 
Εντοπίστε τα παραδοσιακά εργαλεία που χρησίμευαν στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου.

Σύντομη αξιολόγηση

Πρόσθετες δραστηριότητες

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)