Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Ελιά ως πηγή ζωής, πολιτισμού και τέχνης

45 λεπτά

2η Ομάδα: Τεχνολογία και Διατροφή

Φύλλα Εργασίας

Οι δραστηριότητες που προτείνονται δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν την τεχνολογία παρασκευής ελαιολάδου και σαπουνιού και να διακρίνουν το ελαιόλαδο από άλλα έλαια ώστε να εκτιμήσουν τη διατροφική του αξία.

Για διευκόλυνση επισυνάπτεται το φύλλο εργασίας 1 με τις ασκήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και οδηγίες. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας δίνονται κάποιες σύντομες οδηγίες για τους μαθητές όταν αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Οι πρόσθετες δραστηριότητες είναι το ομαδικό έργο που πρέπει να προετοιμάσουν οι ομάδες για την αξιολόγησή τους. Τα εργαλεία που προτείνονται διευκολύνουν τους μαθητές για την υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων.

Εργαλεία

http://www.kerpoof.com/

Το Kerpoof βοηθάει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Με το Kerpoof μπορείτε να σχεδιάσετε συνεργατικά μια εικόνα, να κάνετε μια ταινία κινουμένων σχεδίων,να δημιουργήσετε μια κάρτα, ένα t-shirt, ή μια κούπα, να πείτε μια ιστορία, να ψηφίσετε για ταινίες, για ιστορίες, για σκίτσα και ό,τι άλλο έχουν δημιουργήσει άλλοι με τη χρήση αυτού του εργαλείου. 

http://flockdraw.com/ 

Το Flockdraw είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για σκίτσα, στις περιπτώσεις που θέλουμε πολλά άτομα να δουλεύουν μαζί στον ίδιο χρόνο.

http://edu.glogster.com/

Εργαλείο για τη δημιουργία κολάζ.

http://www.youtube.com/editor

Είναι πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο στο οποίο μπορείτε:

  • Να συνδυάζετε πολλά βίντεο και πολλές εικόνες που έχετε ανεβάσει, για να δημιουργείτε νέα βίντεο
  • Να κόβετε τα κλιπ σας ώστε να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια
  • Να προσθέτετε μουσική στα βίντεό σας από μια βιβλιοθήκη εγκεκριμένων κομματιών
  • Να προσαρμόζετε τα κλιπ σας με ειδικά εργαλεία και εφέ

InsideFood - Πώς παράγεται το λάδι - Είδη και ποιότητα λαδιού

Διευκρίνιση: 
Δείτε τα βίντεο και απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν

Πως παράγεται το λάδι - Είδη και ποιότητα λαδιού

Παρασκευή σαπουνιού με τη θερμή μέθοδο

Διευκρίνιση: 
Δείτε το βίντεο και απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν
Σχόλιο: 
Αντί για επίδειξη μπορεί να γίνει εφαρμογή της μεθόδου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των Φυσικών Επιστημόνων.

Παρασκευή σαπουνιού με τη θερμή μέθοδο

Δραστηριότητες

Ετικέτα για μπουκάλι λαδιού

Διευκρίνιση: 
Σχεδιάστε για ένα μπουκάλι λαδιού μια ετικέτα. Καταγράψτε και την επωνυμία του προϊόντος σας.

Πρόσθετες δραστηριότητες

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε μια δραστηριότητα από τις ακόλουθες ως ομάδα για να την παρουσιάσετε την επόμενη φορά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)