Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Raspberry Pi: Ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας

20 λεπτά

Μελέτη διαγραμμάτων και εξοπλισμού

Φύλλα Εργασίας

Γίνεται παρουσίαση διαγραμμάτων και πληροφοριακών εντύπων σχετικά με την αρχιτεκτονική του Raspberry Pi. Οι μαθητές καλούνται να τα μελετήσουν και να αναγνωρίσουν το υλικό τόσο στις προβαλλόμενες διαφάνειες, όσο και ζωντανά στις πλακέτες επίδειξης που τους έχουν δοθεί προηγουμένως.
 

Διάγραμμα RPi

RPi Model B

Ανάλυση Υλικού

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)