Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Raspberry Pi: Ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας

30 λεπτά

Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο για το θέμα

Φύλλα Εργασίας

Ζητείται από τους μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες να αναζητήσουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για το κόστος των περιφερειακών που είναι απαραίτητα, τον τρόπο που θα γίνουν οι συνδέσεις και το Λογισμικό που θα εγκατασταθεί στο Raspberry Pi. Λαμβάνονται υπόψη και τα δεδομένα της προηγούμενης φάσης.

Raspberry Pi: Οδηγός Υλικού και Λογισμικού

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)