Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Raspberry Pi: Ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας

25 λεπτά

Συναρμολόγηση Υλικού - Αρχικοποίηση Λογισμικού

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές προχωρούν στις συνδέσεις των απαραίτητων περιφερειακών και στην αρχικοποίηση του Λογισμικού ώστε να πετύχουν την πρώτη εκκίνηση του Raspberry Pi σε περιβάλλον κονσόλας αλλά και σε γραφικό περιβάλλον.

RPi SD card

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)