Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Raspberry Pi: Ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας

45 λεπτά

Παραμετροποίηση Λογισμικού για πρόσβαση από μακριά

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές πλέον είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του RPi μπροστά από οθόνη με ποντίκι και πληκτρολόγιο. Θα κληθούν να παραμετροποιήσουν το λογισμικό του Raspberry Pi ώστε να το κάνουν προσβάσιμο δικτυακά εξ αποστάσεως, ακόμα και από το Διαδίκτυο.

RPi desktop

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)