Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ατομικά τροχιακά

λεπτά

ανάπτυξη του θέματος

Kανόνας για τη διαδοχική συμπλήρωση των ατομικών τροχιακών με ηλεκτρόνια στα πολυηλεκτρονικά άτομα.

απαγορευτική αρχή του Pauli

Κανόνας του Hund

Σχόλιο: 
Αρκετή εμβάθυνση στη μελέτη του θέματος δίνεται στο site: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atomic/hund.html

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αρχή ηλεκτρονιακής δόμησης

κβαντικός αριθμός

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

Διευκρίνιση: 
όπου πρέπει να εισαχθούν αριθμοί να τους εισάγετε ως αριθμούς και όχι ως λέξεις

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

αριθμός ηλεκτρονίων/στιβάδα

Δημιουργός Σεναρίου: Αριστοτέλης Λεβεντέας (Εκπαιδευτικός)