Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
5 λεπτά

Ενεργοποίηση-ανίχνευση προηγούμενων γνώσεων

Φύλλα Εργασίας

1η ώρα: Στόχος 1, 3. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές το Φύλλο εργασίας 1 στο οποίο υπάρχουν τα αποτελέσματα από μία εξέταση αίματος και τους ζητά να αναγνωρίσουν ορισμένες έννοιες που υπάρχουν σε αυτό: (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια κ.ά.).

Ακούει τις απαντήσεις χωρίς να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει. Κάνει ερωτήσεις για ανίχνευση γνώσεων ή εσφαλμένων αντιλήψεων σχετικά με το αίμα. 

 

ΑΙΜΑ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σχόλιο: 
Μπορείτε από το προηγούμενο μάθημα να ζητήσετε να φέρουν οι ίδιοι οι μαθητές αποτελέσματα εξετάσεων αίματος από συγγενείς τους. Προσοχή όμως χρειάζεται στην περίπτωση σοβαρών ασθενειών που πιθανόν δεν πρέπει να αναλυθούν ή να συζητηθούν

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)