Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
13 λεπτά

Επιλέον Επεξηγήσεις – Διευκρινίσεις

Φύλλα Εργασίας

Στόχοι 1,2. Σε αυτό το στάδιο γίνεται περαιτέρω διευκρίνιση των εννοιών και ξεκαθαρίζεται καλύτερα η νέα γνώση.

1η ώρα: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το αίμα συμβάλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και στην ομοιόσταση γενικότερα και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η φαγοκυττάρωση από τα μακροφάγα (8 λεπτά).

2η ώρα: Οι μαθητές διερευνούν σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα στο παιδί που κυοφορείται εξαιτίας του παράγοντα Rhesus του ίδιου, σε σχέση με τον παράγοντα Rhesus του πατέρα και της μητέρας (5 λεπτά). 

1η Διδακτική ώρα

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διευκρίνιση: 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της προβολής.

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διευκρίνιση: 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της προβολής του βίντεο.

2η Διδακτική ώρα

Αφού συμβουλευτείτε τις πληροφορίες της εικόνας να απαντήσετε στις ερωτήσεις.

Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ στις ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)