Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

30 λεπτά

Βιβλιογραφική μελέτη του θέματος

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές μελετούν το κείμενο  στην ιστοσελίδα: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E105/157/1111,4052/ από τον βιντεοπροβολέα, συνδέουν τα γεγονότα με την προηγούμενη ενότητα, συζητούν κι εκφράζουν τις απορίες τους. Στη συνέχεια διαβάζουν σιωπηρά το κείμενο της Βικιπαίδεια, επιλέγουν τη σωστή πρόταση κι απαντούν ελεύθερα στο φύλλο εργασίας που τους δίνει ο εκπαιδευτικός.

Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)

Επίλεξε τη σωστή πρόταση

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)