Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωριμία με το ζωγράφο Ζουάν Μιρό

45 λεπτά

Δημιουργία εικαστικού έργου.

Στη φάση αυτή η σχολική τάξη θα μοιραστεί σε ομάδες με κριτήριο την επιλογή μίας από 3 δραστηριότητες, και κάθε ομάδα θα δημιουργήσει το δικό της εικαστικό έργο. Θα επιλέξει ανάμεσα σε : ζωγραφική, γλυπτική , ή παιγνίδι ρόλων.

Στο έργο ζωγραφικής ή γλυπτικής ο μαθητής/-τρια (ή η ομάδα)  δε θα προσπαθήσει  να δείξει τα πράγματα όπως τα βλέπει, αλλά όπως υπάρχουν στη φαντασία του ή στα όνειρά του. Στο φόντο για παράδειγμα  δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει το έδαφος ή ο ουρανός. Τα πράγματα θα βρίσκονται σ' ένα χώρο φανταστικό δικό του, όπου μπορεί να μην υπάρχει η γη ή η βαρύτητα. Τα πράγματα μπορούν να πετάνε, να λυγίζουν ή να παραμορφώνονται σα να βρίσκονται σ'ένα φανταστικό σύμπαν, ή σα να ταξιδεύουν στο χρόνο.

Ζωγραφική-οδηγίες ατομικού έργου.

Βήματα έργου ζωγραφικής: ένα παράδειγμα.

Γλυπτό - κατασκευή, οδηγίες.

Διευκρίνιση: 
Η εργασία αυτή ενδείκνυται να γίνει σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες.

Βήματα κατασκευής : δύο παραδείγματα.

Παιγνίδι ρόλων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)