Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στο Χρώμα.

20 λεπτά

Τα είδη των χρωμάτων και η δημιουργία τους.

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση ο/η  μαθητής/τρια θα γνωρίσει   το τρόπο που γεννιούνται τα χρώματα  με το χρωματικό κύκλο και τη χρωματική σφαίρα και θα ξεχωρίσει τα είδη τους. Ακόμη θα ερευνήσει  τον τρόπο που βλέπουμε τα χρώματα στη φύση και θα έρθει σε επαφή με τις σημαντικότερες θεωρίες των χρωμάτων.  

Ο χρωματικός κύκλος

O κύκλος των χρωμάτων.

Βασικά και παράγωγα χρώματα.

Οι αποχρώσεις στον κύκλο των χρωμάτων.

Διευκρίνιση: 
Μετακίνησε τις αποχρώσεις στα σωστά σημεία του κύκλου των χρωμάτων.

Προσθέτοντας στα χρώματα άσπρο και μαύρο.

Η χρωματική σφαίρα.

Είναι το άσπρο και το μαύρο χρώματα;

Το φως μέσα από την ύλη.

Γκαίτε: Χρώμα είναι το φως και το σκοτάδι μέσα από την ύλη.

Το πείραμα με το λαμπτήρα και το ριζόχαρτο.

Σχόλιο: 
Στα φύλλα εργασίας έχει χρησιμοποιηθεί το πρότυπο από την εισήγηση '' Γλώσσα και φυσικές επιστήμες στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση'' διαφάνειες 47-50 ,σχολικής Συμβούλου Μ. Χατζή (ανάκτηση από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://slideplayer.gr/slide/1920202/).

Το μαύρο διάστημα μέσα από την ατμόσφαιρα .

Το φως, το σκοτάδι και η δημιουργία των χρωμάτων .

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)