Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στο Χρώμα.

45 λεπτά

Ιδιότητες και αναμίξεις των χρωμάτων.

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση ο/η μαθητής/τρια  θα διδαχτεί τις ιδιότητες των αντίθετων και συμπληρωματικών χρωμάτων και θα διακρίνει τα χρώματα σε θερμά και ψυχρά.

Στη συνέχεια θα εξασκηθεί στις αναμίξεις  των χρωμάτων  

α) με την αξιοποίηση ενός  ψηφιακού παιγνιδιού και 

β) με παραδοσιακά μέσα και υλικά μπορεί να επιλέξει  ανάμεσα σε  φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Υπάρχουν πάρα πολλές  ασκήσεις με χρωματολόγια για τη  μελέτη της συμπεριφοράς του χρώματος. Τα φύλλα εργασίας που αναρτώνται εδώ είναι απλά ενδεικτικές προτάσεις.

 

 

 

Ιδιότητες των χρωμάτων.

O τροχός των χρωμάτων.

Διευκρίνιση: 
Κάνε κλικ σε οποιοδήποτε χρώμα του τροχού θέλεις (αριστερά) και δες πώς το φτιάχνει η μηχανή (δεξιά).
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)