Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στο Χρώμα.

45 λεπτά

Δημιουργία εικαστικού έργου με χρώματα.

Στη φάση αυτή, αφού δοθεί ένα  θέμα, θα συζητηθεί πως επηρεάζονται τα χρώματα από τα συναισθήματα αλλά και από τις εποχές. Η  τάξη θα χωριστεί σε ομάδες ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα της έκφρασης. Κάθε ομάδα θα φτιάξει το δικό της έργο χρησιμοποιώντας το χρώμα με τον τρόπο που έχει επιλέξει.

" Έξω από το παράθυρο''

Έργο ζωγραφικής, ένα παράδειγμα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)