Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το έδαφος ,ο ουρανός και ο μικρός -μεγάλος κόσμος

20 λεπτά

Σχεδιάζω το βάθος της εικόνας ψηφιακά.

Στη φάση αυτή ο/η μαθητής/-τρια θα εξασκηθεί στη σύνθεση  εικόνας που αξιοποιεί τις έννοιες που έμαθε,σχεδιάζοντας ψηφιακά σε λογισμικό της γλώσσας Γ'-Δ'δημοτικού που προσφέρεται γιαυτή την εργασία. Στο " Εργαστήρι μου", και στη κατηγορία "Σύνθεση" του μενού μπορεί να αλλάξει το μέγεθος και να χρησιμοποιήσει την επικάλυψη σε τυποποιημένα σχήματα για ν' αποδώσει το  βάθος του χώρου. 
 

Οδηγίες για το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Φωνητικές οδηγίες:

Διευκρίνιση: 
Πάτησε τo βέλος στη κάτω μπάρα για ν' ακούσεις τις οδηγίες.

Σχεδιάζω το βάθος στον Η/Υ.

Σχόλιο: 
Σχεδίασε μία δική σου εικόνα, αλλάζοντας το μέγεθος, τη θέση με τα εργαλεία "μικρό-μεγάλο" και "μπρος-πίσω".
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)