Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το έδαφος ,ο ουρανός και ο μικρός -μεγάλος κόσμος

25 λεπτά

Αναγνωρίζω το βάθος με τη θέση, το μέγεθος.

Ο  μαθητής /-τρια στη φάση αυτή μπορεί μέσα από μια εμπειρική άσκηση και την παρατήρηση να ανακαλύψει περισσότερους τρόπους απόδοσης του βάθους. Θα κάνει μια στοιχειώδη εισαγωγή στην έννοια της  προοπτικής σμίκρυνσης  των μεγεθών.Θα αντιληφθεί με απλούς παραστατικούς τρόπους πώς μεταφέρουμε τον τρισδιάστατο κόσμο σε δισδιάστατη εικόνα σαν μέσα από ένα παράθυρο. Θα συνοψίσει νοητικά - όσα αντιλήφθηκε βιωματικά, δηλαδή με ποιους τρόπους αποδίδουμε το βάθος σε μια εικόνα. Θα εξασκηθεί να αναγνωρίζει τους τρόπους απόδοσης του βάθους,και θα μάθει να τους περιγράφει λεκτικά χρησιμοποιώντας σωστό λεξιλόγιο.
 

Το πείραμα με το οπτικό πλαίσιο.

Μικρός-μεγάλος κόσμος.

Τρεις τρόποι απόδοσης του βάθους.

Κάρτες ερωτήσεων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΦΙΔΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)