Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εξουδετέρωση

15 λεπτά

Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος

Φύλλα Εργασίας

Στο διάλειμμα έχει διαμορφωθεί η αίθουσα διδασκαλίας έτσι ώστε τα θρανία ανά δύο να είναι ενωμένα και να υπάρχουν τέσσερεις καρέκλες σε κάθε ζεύγος θρανίων. Οι μαθητές φτιάχνουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων (συνεργατική μέθοδος διδασκαλίας). Η κάθε ομάδα μαθητών παίρνει ένα φύλλο εργασίας που θα πρέπει να το παραδώσει στον καθηγητή με τη λήξη του μαθήματος. Ο καθηγητής δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Οι μαθητές κάνουν την πρόβλεψη του πρώτου βήματος του φύλλου εργασίας.

Ο καθηγητής εκτελεί το παρακάτω πραγματικό πείραμα: Σε τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες προσθέτει: Στον πρώτο 2 mL διαλύματος HCl, στο δεύτερο 2 mL διαλύματος NaOH και στον τρίτο νερό που έχει pH 7. Στη συνέχεια προσθέτει μία σταγόνα του δείκτη μπλε της βρωμοθυμόλης σε όλους τους δοκιμαστικούς σωλήνες. 

Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας.

Στη συνέχεια οι μαθητές δουλεύουν μόνοι τους. Δύο μαθητές εθελοντικά αναλαμβάνουν να εκτελέσουν το πείραμα που σχεδίασαν στο διαδραστικό πίνακα με τη βοήθεια της προσομοίωσης που έχει τίτλο «Πείραμα Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος». Σε όλη της διάρκεια αυτού του βήματος ο καθηγητής δεν επεμβαίνει και αφήνει τους μαθητές να αυτενεργήσουν. Στο τέλος γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.

Παρασκευή ουδέτερου διαλύματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)