Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ουράνιο Τόξο

20 λεπτά

Προσανατολισμός των μαθητών-Έναυσμα ενδιαφέροντος

Φύλλα Εργασίας

Δραστηριότητα 1η – Εισαγωγή: Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει στους μαθητές την εισαγωγή σε μια νέα ενότητα της Φυσικής με το όνομα «Φως» και διευκρινίζει το υπό διερεύνηση πρόβλημα - έννοια «Ουράνιο τόξο». Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και τους ανακοινώνεται η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας. Το σενάριο ξεκινά με μια δραστηριότητα αφόρμησης από την καθημερινότητα. Αυτή περιλαμβάνει την προβολή μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους που έχει τίτλο «Το ουράνιο τόξο». Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα ποίημα και δύο εικόνες με σκοπό να εστιάσουμε την προσοχή των μαθητών στην έννοια των «χρωμάτων».

Οι μαθητές παρακολουθούν την ταινία, διαβάζουν το ποίημα ομαδικά και αρχίζουν - μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους- να διαμορφώνουν την προσωπική τους άποψη για το συγκεκριμένο θέμα απαντώντας στις ερωτήσεις στο Φύλλο Εργασίας 1 - δραστηριότητα 1 (διερευνητική δεξιότητα: critical thinking skill).

Δραστηριότητα 2η- Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών-Διατύπωση υποθέσεων: Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις στους μαθητές σχετικά με το βίντεο που παρακολούθησαν και το ποίημα που διάβασαν. Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων καλούνται να εξηγήσουν με δικά τους λόγια και να διατυπώσουν υποθέσεις αναφορικά με το ουράνιο τόξο και τις πληροφορίες που συνέλεξαν τόσο από το βίντεο όσο και από το ποίημα που διάβασαν.  Κάθε ομάδα καταγράφει τις υποθέσεις της (ιδεοκαταιγισμός) και συμπληρώνει τις απαιτούμενες ερωτήσεις στο Φύλλο Εργασίας 1 - δραστηριότητα 2 (διερευνητική δεξιότητα: developing hypothesis skill).

Ουράνιο τόξο

Ουράνιο τόξο -παιδική χορωδία

Διευκρίνιση: 
Ακούστε το τραγούδι
Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Θεμελή (Εκπαιδευτικός)