Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γλυκάκι

25 λεπτά

Προσανατολισμός των μαθητών-Έναυσμα ενδιαφέροντος

Φύλλα Εργασίας

Δραστηριότητα 1η – Προσανατολισμός των μαθητών: Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει στους μαθητές την εισαγωγή σε μια νέα ενότητα της Φυσικής με το όνομα «Διατροφή» και διευκρινίζει το υπό διερεύνηση πρόβλημα - έννοια «Μπορούμε να τρώμε γλυκά ανά τακτά χρονικά διαστήματα». Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και τους ανακοινώνεται η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας. Το σενάριο ξεκινά με μια δραστηριότητα αφόρμησης από την καθημερινότητα. Αυτή περιλαμβάνει την προβολή οπτικοακουστικού υλικού σχετικό με την παρασκευή ενός γλυκού. Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να καταγράψουν τα βασικά συστατικά που εμπεριέχει μια συνταγή για γλυκό.

Δραστηριότητα 2η -Έναυσμα ενδιαφέροντος: Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει στους μαθητές ότι θα παρασκευάσουν ένα γλυκό, ένα τζιζκέικ.

Ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να θέσει κάποιες προδιαγραφές για τη σωστή παρασκευή του γλυκού παρακινεί τους μαθητές να καταγράψουν τις υποθέσεις τους σχετικά με τα υλικά- συστατικά που χρειαζόμαστε για την παρασκευή ενός τσιζκέϊκ. Αφού οι μαθητές καταγράψουν τις υποθέσεις τους στο φύλλο εργασίας, ο εκπαιδευτικός επιβεβαιώνει τα υλικά - συστατικά μέσω της διαδραστικής εικόνας. (διερευνητική δεξιότητα: critical thinking skill)

Δραστηριότητα 3η - Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών-Διατύπωση υποθέσεων: Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων καλούνται να εξηγήσουν με δικά τους λόγια και να διατυπώσουν υποθέσεις αναφορικά με τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στο γλυκάκι, ώστε να γίνει πιο υγιεινό (με λιγότερα λιπαρά).  Κάθε ομάδα καταγράφει τις υποθέσεις της (ιδεοκαταιγισμός) και συμπληρώνει τις απαιτούμενες ερωτήσεις στο 1ο φύλλο εργασίας - δραστηριότητα 3 (διερευνητική δεξιότητα: developing hypothesis skill).

Τα σωστά υλικά για την πααρασκευή ενός τσιζκέικ!

Εισαγωγικό βίντεο

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)