Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γλυκάκι

45 λεπτά

Εισαγωγή νέας γνώσης-Πειραματισμός

Φύλλα Εργασίας

Πείραμα 1ο- «Ανάλυση των συστατικών»

Στους μαθητές δίνεται φύλλο εργασίας στο οποίο αναλύουν τα συστατικά του γλυκού (Φύλλο εργασίας 1) . Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει μία συνταγή ενός τσιζκέικ στην οποία οι μαθητές καλούνται να το αναλύσουν από διαφορετικές οπτικές όπως:

  • Φυσική κατάσταση των υλικών
  • Κατηγοριοποίηση και σκοπός της ζελατίνης
  • Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τελική υφή και όψη του προϊόντος
  • Διατροφική αξία του κάθε συστατικού ξεχωριστά και ολόκληρου του γλυκού

Αφού συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στους συμμαθητές τους ώστε να υπάρξει μία παραγωγική συζήτηση αναλύοντας τις διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις.(διερευνητικές δεξιότητες: carrying out investigation skill, team working skill)

 

Πείραμα 2ο- «Διατροφική αξία»

Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο τη διατροφική αξία τόσο των συστατικών όσο και όλου του γλυκού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό επισκέπτονται τους συνδέσμους:

http://www.foodnutritiontable.com  και http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods, (σχήμα 1) οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τους μαθητές να κάνουν τους απαραίτητους υπολογισμούς.

Για τον σκοπό αυτό συμπληρώνουν στο φύλλο εργασίας, πίνακα με τα συστατικά του τσιζκέικ αναφορικά με την ποσότητα των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών, των λιπαρών και των θερμίδων ώστε να διαπιστώσουν τη διατροφική αξία τόσο μιας κλασικής συνταγής ενός τσιζκέικ όσο και μίας εναλλακτικής πιο υγιεινής εκδοχής του γλυκού.

Τέλος απαντούν σε ερωτήσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι με τις απαραίτητες αλλαγές το γλυκό μας μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή μας διατροφή σε μικρή ποσότητα.

Για να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός τη συνεργασία και την εκτέλεση του πειράματος συμπληρώνει τη ρουμπρίκα αξιολόγησης για κάθε ομάδα (Φύλλο εργασίας 2).

Σύνδεσμος 1

Σύνδεσμος 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)