Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γλυκάκι

20 λεπτά

Ανασκόπηση

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τους μαθητές να αντιπαραβάλλουν τις αρχικές ιδέες τους με τις νέες και έτσι να στοχαστούν το πώς μετέβησαν σε αυτές και ποιες δυσκολίες συνάντησαν. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός δίνει το τελευταίο φύλλο εργασίας στους μαθητές που περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφορικά με την όλη διαδικασία με σκοπό να αξιολογήσει την κατανόηση των μαθητών.  Στη φάση αυτή αποσαφηνίζονται οι επιστημονικές έννοιες και διαχωρίζονται από τις καθημερινές. (διερευνητική δεξιότητα: everyday life connection skill).

Τέλος, οι μαθητές μέσω των διαδραστικών ασκήσεων αναστοχάζονται τη σημασία εναλλακτικών υλικών, με τα οποία μπορούμε να παρασκευάσουμε γλυκά με προστιθέμενη διατροφική αξία για τον οργανισμό μας.

 

 

Διατροφική πυραμίδα και γλυκάκι. Σε ποιο επίπεδο της διατροφικής πυραμίδας ανήκει το γλυκάκι;

Εναλλακτικά υγιεινά υλικά

Τι θα βάλεις στο καλάθι της μητέρας σου;

Διευκρίνιση: 
Διάλεξε ποια υλικά θα τις πρότεινες να αγοράσει από το supermarket ώστε να φτιάξει ένα υγιεινό γλυκό.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)