Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

O ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

20 λεπτά

Πληθυσμιακή πυκνότητα

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές εργάζονται στο μαθησιακό αντικείμενο πυκνότητα πληθυσμού από το φωτόδενδρο.

Διαβάζουν τις πληροφορίες σχετικά με την αριθμητική και τη φυσιολογική πυκνότητα και εκτελούν τις εργασίες συμπληρώνοντας το φύλλο εργασίας

 

Αριθμητική - Φυσιολογική πυκνότητα : Σύγκριση, συμπεράσματα.

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές μεταβαίνουν και εργάζονται στο μαθησιακό αντικείμενο πυκνότητα πληθυσμού στο φωτόδενδρο. Διαβάζουν τις πληροφορίες σχετικά με την αριθμητική και τη φυσιολογική πυκνότητα και εκτελούν τις εργασίες

ερωτήσεις σωστής έκφρασης

Δημιουργός Σεναρίου: Άννα Πετσούκη (Εκπαιδευτικός)