Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

O ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

20 λεπτά

Δημογραφικό πρόβλημα. / Υπερπληθυσμός. Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Γνωρίζουν οι μαθητές τις συνιστώσες του δημογραφικού προβλήματος και τα προβλήματα που προκαλεί αυτό σε μια χώρα.

Στη συνέχεια γνωρίζουν χώρες με μεγάλο πληθυσμό,τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ικανοποίηση των αναγκών τους και τα μέτρα που λαμβάνουν για τη μείωση του πληθυσμού.

Τελειώνοντας το σενάριο, θα δοθούν λίγα λεπτά για έλεγχο των γνώσεων στους βασικούς στόχους του σεναρίου με το φύλλο εργασίας -αξιολόγησης με ερωτήσεις σωστού- λάθους και ανατροφοδότηση στα σημεία που αυτό απαιτείται.

Δημογραφικό πρόβλημα - Υπερπληθυσμός

Δημιουργός Σεναρίου: Άννα Πετσούκη (Εκπαιδευτικός)