Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Απορρυπαντικά και Οικοσυστήματα

45 λεπτά

Πειραματική Διαδικασία

Φύλλα Εργασίας

Σχεδιασμός: Δημιουργούμε ένα πείραμα με το οποίο θα προσπαθήσουν οι μαθητές να ανακαλύψουν την επίδραση των απορρυπαντικών στην ανάπτυξη των φυτών. Το πείραμα μπορεί να τεθεί είτε σε ένα γενικό πλαίσιο (ποικίλα απορρυπαντικά, διάφορα είδη φυτών) είτε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς (η επίδραση των καθαριστικών πιάτων στην ανάπτυξη του βασιλικού), ανάλογα με τις προϋπάρχουσες διερευνητικές δεξιότητες των μαθητών.

Στην περίπτωση που δεν καθοδηγούμε τους μαθητές στο πείραμα, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

  • Δίνεται στους μαθητές να συζητήσουν για το τι θα ήθελαν να ανακαλύψουν.
  • Δημιουργούν οι μαθητές υποθέσεις για τα αποτελέσματα που αναμένουν να προκύψουν.
  • Οι μαθητές οργανώνουν και σχεδιάζουν το πείραμά τους, ώστε να ελέγξουν τις υποθέσεις τους.

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη διαδικασία, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο φύλλο εργασίας.

Συλλογή δεδομένων: Οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στο φύλλο εργασίας σχετικά με την αλλαγή των τριών φυτών κατά τη διάρκεια των 5 ημερών. (Πείραμα 1ο – 10 λεπτά κάθε μέρα για 5 μέρες)

            Ύστερα προτρέπουμε τους μαθητές να κατασκευάσουν ένα δικό τους οικολογικό καθαριστικό κατά των αλάτων του νερού. Με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούν έμπρακτα ότι δεν υστερούν σε δραστικότητα τα φυσικά καθαριστικά από τα χημικά. Συγκεκριμένα, θα καταφέρουν να καθαρίσουν τον βραστήρα του νερού από τα άλατα με ένα μείγμα νερού και ξιδιού. (Πείραμα 2ο – 15 λεπτά)

            Και στα δύο πειράματα οι μαθητές εργάζονται ομαδικά. Συγκεκριμένα, καθιστούν σαφή τον ρόλο που θα έχει το κάθε μέλος της ομάδας στην διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας, προκειμένου η συνεργασία τους να είναι παραγωγική και να κυλήσει ομαλά. Αφού συλλέξουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρατήρηση, καταλήγουν σε συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά τα καταγράφουν ατομικά οι μαθητές στα Φύλλα Εργασίας τους.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΚΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)