Μουσική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η επίδραση των ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών και οργάνων στη σύγχρονη ελληνική μουσική

10 λεπτά

Ελληνικοί ρυθμοί και όργανα

Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τα παραδοσιακά μουσικά όργανα (νταούλι, πίπιζα, γκάιντα, κρητική λύρα κ.ά.και τους ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς (καλαματιανός, τσάμικος, αντικρυστός κ.ά.). Έχουν την ικανότητα να χτυπούν τα ισχυρά και τα ασθενή μέρη των τρίσημων (τσάμικο), πεντάσημων, επτάσημων και εννιάσημων ρυθμών σε ένα τουμπελέκι ή άλλο κρουστό μουσικό όργανο ή στο σώμα τους (body percussion). 

Οι δραστηριότητες επανάληψης που μπορούν να λάβουν χώρα περιέχονται στο Βιβλίο Εργασιών, Μουσική Β΄ Γυμνασίου, σελ. 42-51. Το ηχητικό υλικό παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B113/561/3672,15956/. Για τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων βλ. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Μουσική Β΄ Γυμνασίου, σελ. 52-62. 

 

Εμπλουτισμένο Βιβλίο Μουσικής Β΄ Γυμνασίου, Μαθητή

Διευκρίνιση: 
Για τα Βιβλία Εργασιών και του Εκπαιδευτικού βλ. http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-B, Αισθητική Αγωγή Β΄ Γυμνασίου.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)