Μουσική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η επίδραση των ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών και οργάνων στη σύγχρονη ελληνική μουσική

15 λεπτά

Συνθέτω, εκφράζομαι, δημιουργώ

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας γράφοντας το δικό τους 4μετρο. Οι τονισμοί των συλλαβών θα πρέπει να συμπίπτουν με τους τονισμούς του ρυθμού. Στη συνέχεια, οι μαθητές χτυπούν το 4μετρό τους στα ισχυρά και στα ασθενή. Με το πέρας της δραστηριότητας, οι ομάδες εκτελούν τις ρυθμικές τους συνθέσεις διαδοχικά με όποια σειρά επιθυμεί η κάθε ομάδα. Για περισσότερες ιδέες, μπορούν να συμβουλευτούν το δοσμένο παράδειγμα.

Δραστηριότητα επέκτασης: Συνθέτουν μουσική στους δικούς τους στίχους. Ενορχηστρώνουν τη σύνθεσή τους. 

Παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με άλλους ρυθμούς, όπως π.χ. πεντάσημους και εννιάσημους.

Το δεύτερο φύλλο εργασίας προτείνεται ως παράδειγμα.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)